Montessoriförskolan Kotten
Söderleden 15, Åtvidaberg

Om Montessoriförskolan Kotten


Montessori är en pedagogik som utformats av Maria Montessori (1870-1950). Hon var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete hade hon mycket kontakt med barn. Genom noggranna observationer av barns utveckling utformade hon en arbetsmetod och ett material utifrån barnens egna behov - montessoripedagogiken.

Montessoripedagogikens grundtankar:

Montessoripedagogikens grundprincip är att varje människa föds nyfiken, vetgirig och med ett naturligt intresse för att ständigt lära sig nya saker.På Kotten vägleder vi barnen i sitt kunskapssökande. Vi är uppmärksamma på varje barns behov och intressen och möter dem där de befinner sig i sin mognad och utveckling.

Vår förskolemiljö är anpassad för barnen med t.ex. låga bord och stolar. Här finns en inbjudande miljö med fina färger och många saker för barnen att aktivera sig med, som väcker nyfikenhet och intresse. Från låga hyllor kan de själva enkelt hämta och ställa tillbaka saker de använder. De kan t.ex. tvätta, putsa spegel, räkna, forma bokstäver, måla flaggor, ha bygglek, leka i dockvrå och mycket mera. Barnen får utforska, experimentera och skaffa sig nya erfarenheter.

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" är en tanke som präglar vår montessoriverksamhet. Det innebär att vi inte ska ha onödiga hinder för barnen. Ett exempel är att vi istället för höga stolar har låga, som gör det lättare för barnen att komma upp på. Vi låter barnen försöka klara av saker själva så långt det går t.ex. sätta på sina skor själv. Självklart hjälper vi vuxna till om det skulle behövas.